fbpx
Bonuses and promo codes
 
Discount on promotional codes and bonuses are not available when choosing the option of payment "cash", unless otherwise specified in the terms of a specific special offer. Payment in Prague is accepted at prices according to the price list valid at the time of payment.
 
Cancellation Policy
 
The standard period of cancellation of group and individual excursions, transfers which do not include accommodation and / or air / railway tickets is 24 hours before the start of the service, if a different period was not specified when ordering.
 
The standard cancellation period for excursions and tours, including accommodation and / or air / railway tickets is set individually for each order. In some cases, free cancellation is not possible, for example, when providing special "non-refundable" rates for accommodation and tickets.
 
In case of cancellation of the service in less than 24 hours or "no show", the penalty fee for cancellation is 100% of the deposit amount.
 
Understanding that in life unexpected situations can occur. We try to treat each cancellation individually.
 
To cancel the ordered services, send an email with information about your order to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call the hotline at + 420-777-888-808 by sending an SMS or via WhatsApp.
 
GENERAL RULES
 
Cancellation conditions contain a part of the information specified in the general rules for the provision of services posted on the website www.empire-service.cz and in case of any disputable situations Empire Service s.o. reserves the right to follow these rules. Any actions related to the cancellation or change of the order must be recorded in writing (email, SMS, WhatsApp, statement on paper, etc.).
 
WAYS TO REFUND PAYMENT
 
In case of cancellation of the ordered services in accordance with the standard terms of cancellation indicated above, the payment you make will be refunded depending on the way the payment was made for the ordered services:
 
When paying by credit card on the site:
 
- the amount will be refunded to your card account within 30 business days from the date of cancellation of the service, minus a bank commission (no more than 2.5% of the order amount).
 
When paying for an order in the office or from a representative of a company / courier in the Czech Republic:
 
- the amount of the order is returned after the client provides written confirmation of cancellation at the company's office or by transfer to your account.
 
When paying for the order at the representative office in the Russian Federation:
 
- the amount will be refunded after the client provides written confirmation of the cancellation of the service; the refund can be made directly at the representative office or to your account.
 
When paying by bank transfer:
 
- the amount will be transferred to your bank account within 30 business days from the date of cancellation of the service, all costs of making a payment at the expense of the recipient.
 
Please specify the size of the commission in your bank.

Storno podmínky

Standardní stornovací lhůta pro skupinové a individuální exkurze, do níchž nejsou zahrnuté ubytování a/nebo letecké/vlakové jízdenky, začíná za 24 hodin před začátkem služby, není-li v objednávce uvedeno jinak.

Standardní stornovací lhůta pro exkurze a zájezdy, včetně ubytovacích a/nebo leteckých/železničních jízdenek, je stanovena individuálně pro každou objednávku. V některých případech není možné bezplatné zrušení, například při poskytování zvláštních "nevratných" ubytování a letenek či listků/vstupenek.

V případě zrušení služby za méně než 24 hodin nebo "no show", bude poplatek za zrušení 100% z částky zálohy.

Uvědomujeme si, že v životě se mohou vyskytnout nepředvídané situace, a proto snažíme se každý případ hodnotit jednotlivě.

Chcete-li zrušit objednané služby, pošlete e-mail s uvedením podrobností objednávky na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nebo zavolejte na telefonní linku + 420-777-888-808 nebo zašlete SMS přīpadně se spojte prostřednictvím služby WhatsApp.

 

OBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky zrušení objednávek obsahují část informací, uvedených ve všeobecných pravidlech pro poskytování služeb, které jsou umístěny na stránkách www.empire-service.cz a v případě nejasností Empire Service s.r.o. si vyhrazuje právo řídit se těmito pravidly. Jakákoli akce týkající se zrušení nebo změny objednávky musí být zaznamenáná písemně (e-mail, SMS, WhatsApp, prohlašení na papíře atd.).

ZPŮSOBY VRÁCENÍ PLATBY

V případě zrušení objednaných služeb v souladu s výše uvedenenou standardní stornovací lhůtou platba vám bude uhrazená podle způsobu, jakým byly objednané služby uhrazeny:

Pokud platíte bankovní kartou na webu:

- částka bude vrácena na váš účet do 30 pracovních dnů od okamžiku zrušení služby, minus provize banky (maximalně 2,5% z výše objednávky).

Při zaplacení v kanceláři nebo u zástupce společnosti/kurýra v České republice:

- částka je vrácena poté, co klient poskytne písemné potvrzení o zrušení v kanceláři společnosti nebo o převodu na účet.

Při placení objednávky v kanceláři zastupitelského partnera na území Ruské federace:

- částka bude vrácena poté, co klient poskytne písemné potvrzení o zrušení služby, může být vrácena přímo u zastupitelského partnera nebo na váš účet.

Při platbě bankovním převodem:

- částka bude převedena na váš bankovní účet do 30 pracovních dnů od data zrušení služby, všechny náklady na provedení platby budou na vrub příjemce.

Výši provize mužete upřesnit ve vaší bance.

Back to Top